Mūsu Rekvizīti

SIA MIG Baltic
Reģ. Nr.40103258378
PVN. LV40103258378
Juridiskā adr.: Mārupes iela 51-58, Rīga, LV-1002
Faktiskā adr.: Bauskas iela 22, Rīga, LV-1004


AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konts (EUR): LV41PARX0013205720002


Luminor
Kods: RIKOLV2X
Konts (EUR): LV78RIKO0002930166553